BEWIT

Kvalita BEWIT

Hlavním pilířem úspěchu společnosti BEWIT je kvalita produktů.


Společnost BEWIT vždy prosazuje a bude prosazovat a usilovat o maximální šetrnost k přírodnímu prostředí, o šetrné a co nejpřirozenější pěstování, sběr a zpracování rostlin bez herbicidů, pesticidů, insekticidů, kontaminantů, chemických reziduí a bez genetické modifikace (GMO).


Pro sledování, kontrolu a vyhodnocování kvality esenciálních olejů jsme vyvinuli vlastní systém norem a protokolů CTEO – CERTIFIED THERAPEUTIC ESSENTIAL OILS. Naším cílem je soustavně nabízet svým zákazníkům esenciální oleje v té nejlepší a nejprospěšnější kvalitě. Odborníci naší společnosti cestují po celém světě a navštěvují síť prověřených co-op partnerů s cílem kontrolovat a ověřovat, zda pěstební a výrobní postupy odpovídají náročným kvalitativním požadavkům a normám BEWIT. Rostliny musí růst v optimálních podmínkách, být správně sklizeny a správně a včas zpracovány.


Používáme metody destilace esenciálních olejů, které probíhají jemným, šetrným způsobem, který odráží kombinaci tradičních historických poznatků a moderních technologií. Rovněž jsou využívány postupy zpracovávání při nízkých teplotách. Cílem je zachovat maximální množství přírodních bioaktivních lá­tek.


Čistota a složení esenciálních olejů BEWIT je kontrolována s využitím plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. U plynové chromatografie každá složka esenciálního oleje postupně prochází měřící kolonou a na výstupu je analyzována. Tak se určí, které složky jsou přítomny v testovaném vzorku. Při hmotnostní spektrometrii jsou vzorky vypařovány, ionizovány a váženy. Hmotnostní spektrometrie rozšiřuje spektrum přístupu k čistotě esenciálních olejů, odhalování nearomatických složek jako jsou těžké kovy nebo jiné kontaminující látky, které nelze odhalit postupy plynové chromatografie. Kombinace plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie bývá označována jako GC/MS test (Gaschromatograp­hy/MassSpectro­metry). Výsledky jsou srovnány s historickou databází a je vyhodnoceno složení. Poté jsou vzorky podrobeny spektrometrickému a mikrobiálnímu testování na přítomnost nebezpečných látek, jako jsou kvasinky, viry, bakterie a plísně.


Na závěr probíhá senzorické testování – chutí, pohledem, dotekem, vůní a dokonce i citem – intuicí. Nepostradatelnou součástí ověřování CTEO kvality je osobní přístup, znalosti a zkušenosti expertů esenciálních olejů BEWIT.


Společnost BEWIT nepoužívá ve svých výrobcích a postupech nanotechnologie. Souhlasíme s vědeckými studiemi a názory odborníků, kteří nepovažují jejich neškodnost na zdraví člověka za prokázanou.


Společnost BEWIT nikdy netestovala a netestuje své výrobky na zvířatech a ani tak nebude činit nikdy v budoucnosti.


Svým vlastním mnohaletým výzkumem společnost BEWIT navázala na tisíciletou tradici využívání pyramidální energie a stala se v tomto oboru světovou jedničkou a lídrem. Vyvinula vlastní postupy a technologie, které souhrnně nazývá a označuje registrovanou ochrannou známkou BEWIT PYRAMIDIZED. Využívá tyto poznatky k výraznému zlepšení vlastností, kvality, trvanlivosti a účinnosti svých produktů. To vše s cílem zajistit svým zákazníkům nejvyšší kvalitu, bezpečnost a účinnost výsledného produktu.


Své odborné znalosti a růst svého know-how zajišťuje společnost BEWIT soustavným vzděláváním se, vyhodnocováním a využíváním nejmodernějších vědeckých poznatků a studií, budováním vlastní vědecké databáze a knihovny, BEWIT UNIVERZITY a rovněž prostřednictvím svého Lékařského a vědeckého sboru odborníků a profesionálů. Principy Kaizen jsou trvale aplikovány na veškeré firemní procesy.


Vážíme si všech našich zákazníků a partnerů. Naší neustálou povinností a závazkem je trvalé usilování o jejich důvěru a přízeň. Jsme si vědomi toho, že jejich důvěru si získáme pouze naší kvalitou, pravdivostí a profesionalitou.


Ing. Jiří Černota generální ředitel, zakladatel firmy


CTEO – CERTIFIED THERAPEUTIC ESSENTIAL OILS je značka společnosti BEWIT. Představuje vnitřní standardy hodnocení kvality a kontroly dodavatelů, postupů, technologií, surovin a materiálů. Testovací CTEO protokoly vyžadují používání nezávislých laboratoří pro CTEO standardizaci a testování kvality. Protokol CTEO nespadá pod správu státních, vládních nebo průmyslových regulačních úřadů či agentur a neznamená souhlas regulačních orgánů s produkty BEWIT.


© 2021 BEWIT FRANCHISE, s.r.o.